ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คู่มือใช้งาน InDesign CC
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : บริษัท สวัสดี ไอที จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : โปรแกรม InDesign เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในการจัดรูปแบบงานสิ่งพิมพ์เป็นอย่างมากในปัจจุบัน มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพคลอบคลุมทั้งในด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในขั้นตอนของการทำงาน เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการผลิตสื่อ ให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง