ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ติดตั้งและบริหาร Linux Web Hosting ใช้งานในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : อาณัติ รัตนถิรกุล
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เรียนรู้ภาพรวมของ Web Hosting ตั้งแต่การติดตั้ง Linux Web Hosting การใช้งานคำสั่ง Linux แบบมือโปร การติดตั้งและใช้งาน ISPConfig การทำงานของ Proxy Server ลำหรับเก็บ Log ผู้ใช้งานด้วย Squid การวิเคราะห์ Log File ด้วย SARG ตลอดจนตรวจสอบแบนด์วิดธ์ระบบเครือข่ายด้วย MRTG และอีกหลากหลายเรื่องราวน่ารู้สำหรับทำความเข้าใจ Web Hosting นำเสนอเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างประกอบการอธิบาย ซึ่งมีรายละเอียดเข้มข้น เน้นภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ตามได้จริง