ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

167 Tips & Tricks Microsoft Office 2010
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : สุธีร์ นวกุล
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวมสารพัดทิปเด็ดเคล็ดลับทางลัดเพื่อการใช้งาน Microsoft Office 2010 อย่างรวดเร็ว พร้อมกับความสามารถต่างๆ ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้งาน ทั้ง Word, Excel, PowerPoint และ Outlook อธิบายด้วยภาพละเอียดทุกขั้นตอน Step by Step โดยมีตัวอย่างการใช้งานที่หลากหลาย สามารถเข้าใจได้ง่าย และปฏิบัติตามได้ทันที