ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

อ่านสนุก ใช้งานง่าย Word 2010 ฉบับสมบูรณ์
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : สุธีร์ นวกุล
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือที่แนะนำการใช้งาน Word 2010 ง่ายๆ แบบ Step by Step สำหรับการสร้างงานเอกสาร รายงาน จดหมายเวียน ใบประกาศ เลเบล โบรชัวร์ แบบฟอร์ม โดยผู้ใช้งานจะสร้างเองทั้งหมด หรือเลือกเอกสารแบบสำเร็จรูป ที่มาพร้อมกับโปรแกรม เพื่อปรับแต่งให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการก็ได้ พร้อมการจัดเก็บไฟล์เอกสารไว้บนอินเทอร์เน็ต หรือบันทึกไฟล์ในรูปแบบ PDF ก็ทำได้เช่นกัน อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด พร้อม Workshop ตัวอย่างฟีเจอร์ใหม่ๆ บน Word 2010 ที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้ทันที