ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Marketing Click : กลเม็ดเคล็ดลับการตลาดออนไลน์
หมวด : บริหารการตลาด
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เรียบเรียงบทความที่น่าสนใจในคอลัมน์ Marketing Click ในนิตยาสารผู้จัดการรายเดือน และนิตยสารผู้จัดการ 360 องศา (ช่วงเมษายน 2551 – ตุลาคม 2552) ซึ่งได้อธิบายถึงเหตุการณ์ทางการตลาดและความเคลื่อนไหวด้านออนไลน์ต่างๆ ไว้อย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นล้วงลึกพฤติกรรมลูกค้าด้วย Google Analytics การตอบโต้คู่แข่งขัน วิธีการสร้างอำนาจการต่อรอง และการแข่งขันบนโลกธุรกิจยุคดิจิตอล เต็มไปด้วยการวิเคราะห์ กลยุทธ์ และกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จทั้งในและต่างประเทศอย่างที่คุณหาอ่านจากที่ไหนไม่ได้