ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คู่มือใช้งาน Notebook & Ultrabook Windows 8
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ธัชชัย จำลอง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการใช้งาน Notebook & Ultrabook และ Windows 8 เขียนจากประสบการณ์จริง จึงทำให้อ่านเข้าใจง่าย และสามารถทำตามได้เลย ภายในเล่มจะประกอบไปด้วยการใช้งานต่างๆ สอดแทรกเทคนิควิธีการใช้ ผู้ใช้งานสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ทันที! ใช้ได้กับหน้าจอระบบสัมผัส ระบบที่ใช้เมาส์และคีย์บอร์ดในการสั่งงาน