ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

จัดการฐานข้อมูลให้ OTOP/SMES ด้วย ACCESS
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ธัชชัย จำลอง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมาใช้จัดการกับธุรกิจขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็น SME หรือ OTOP เริ่มด้วยการอธิบายถึงเรื่องหลักการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นก่อน และจะมีการสมมติสถานการณ์ของร้านขายขนมคุกกี้ โดยเริ่มตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงการขายออกจากร้าน ทั้งขายปลีกและขายส่ง ซึ่งจะใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล คือ Access เข้ามาจัดการ