ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การจัดการสีเพื่องานกราฟิก (Color Management System)
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : นิพัทธ์ ไพบูลย์พรพงศ์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องการจัดการสีเพิ่มมากขึ้น ด้วยวิธีการอธิบายที่ละเอียด เข้าใจง่าย และครอบคลุมผู้ใช้หลายระดับ ตั้งแต่ผู้ที่ถ่ายรูปเป็นงานอดิเรก ตลอดจนผู้ที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้ในงานกราฟิก ด้วยการใช้โปรแกรมในการทำงานเพียง 2-3 โปรแกรม รวมทั้งผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับงานพิมพ์ออฟเซ็ตอีกด้วย